متاسفانه در تراکنش مشکلی پیش آمده است و یا ممکن است توسط شما فرایند پرداخت کنسل شده باشد. در صورت کسر وجه مبلغ به حساب شما باز خواهد گشت