جاسم حسن پور

جاسم حسن پور

نرم افزار استفاده شده: Sketchup - Thea render

دوره استفاده شده: کورس جامع رندرینگ با تیا رندر در Sketchupبرای مشاهده ی اثر با کیفیت اصلی روی آن کلیک کنید ?

برای ارتباط مستقیم با هنرجو و کسب اطلاع از ایشان ؛ رو شبکه ی مجازی داده شده از ایشان کلیک کنید . ?